Entries by

ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY KHAI SINH

Hiện nay, việc đăng ký làm lại khai sinh tưởng chừng như khó khăn do nhiều người đã mất sổ hộ tịch. Tuy nhiên, pháp luật hộ tịch hiện nay có quy định rất rõ về điều kiện và thủ tục để được cấp lại giấy khai sinh.             Điều kiện đăng ký giấy khai […]

DI CHÚC MIỆNG (BẰNG LỜI NÓI) CÓ HIỆU LỰC HAY KHÔNG

Việc lập di chúc để tự định đoạt tài sản của mình sau khi chết, là việc phổ biến và sự lựa chọn của nhiều người, thông thường di chúc sẽ được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng nhận, tuy nhiên, luật vẫn cho phép di chúc miệng (di chúc bằng lời […]