Entries by

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19.

Câu hỏi tư vấn:  Nghị quyết số: 68/NQ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2021 “về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19” và quyết định số: 23/2021/QĐ TTg ngày 07 tháng 07 năm 2021 “Quy định về việc thực hiện […]

TƯ VẤN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Câu hỏi tư vấn: Trường hợp NLĐ không làm việc do doanh nghiệp dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền các cấp vì dịch bệnh nên hoãn HĐLĐ, để duy trì BHYT cho NLĐ không bị gián đoạn thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh (do hoãn HĐLĐ không đóng BHXH) thì phải làm […]