spot_img

CHA MẸ LÊN THÀNH PHỐ THĂM CON CÓ CẦN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ?

Must read

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.
Tại Khoản 1 Điều 30 Luật cư trú quy định: Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.
Tại Khoản 6 Điều 2 Luật cư trú 2020 quy định: Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.
Như vậy, việc cha mẹ lên thành phố thăm con có cần đăng ký tạm trú hay không phụ thuộc vào thời gian cha mẹ ở lại thành phố thăm con, cụ thể như sau:
– Nếu cha mẹ ở lại thăm con từ 30 ngày trở lên thì phải tiến hành đăng ký tạm trú;
– Nếu cha mẹ ở lại thăm con ít hơn 30 ngày thì chỉ tiến hành thông báo lưu trú.
+ Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau;
+ Trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article