Đối với người lao động khi làm việc, tiền lương luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và gia đình họ.

Với những biến động của thế giới trong thời gian qua, đã ảnh hưởng đến nền kinh tế một cách đáng kể, trong đó tỷ lệ lạm phát tăng, các mặt hàng tiêu dùng ngày càng trở nên đắc đỏ, vượt quá cao so với mức thu nhập của người lao động ở tất cả mọi ngành nghề.

Do đó, ngày 12/6/2022 Nhà nước đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về tiền lương tối thiểu vùng và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022. Đây là căn cứ cho người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội và ban hành thang, bảng lương chi trả cho người lao động, cụ thể:

 Doanh nghiệp thuộc vùngMức lương tối thiểu thángMức lương tối thiểu giờ
Vùng I4.680.000 đồng/tháng22.500 đồng/giờ
Vùng II4.160.000 đồng/tháng20.000 đồng/giờ
Vùng III3.640.000 đồng/tháng17.500 đồng/giờ
Vùng IV3.250.000 đồng/tháng15.600 đồng/giờ

Nhờ có việc tăng lương tối vùng mà tiền lương ngừng việc, tiền lương tối thiểu khi điều chuyển công việc, tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động cũng tăng theo.

Ngoài việc quy định tăng mức lương tối thiểu vùng theo tháng, Nghị định số: 38/2022/NĐ-CP cũng đã quy định cụ thể mức lương tối thiểu vùng theo giờ. Đây là cơ sở để bảo vệ quyền lợi về tiền lương cho những người lao động đang làm các công việc bán thời gian.