Tôi sinh năm 1989, là chủ cơ sở mầm non tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tôi đã liên hệ với BHXH Gia Lâm để đăng ký đóng BHXH bắt buộc cho tôi, nhưng BHXH Gia Lâm trả lời tôi là chủ cơ sở mầm non tư thục không thuộc diện tham gia BHXH. Xin hỏi, như vậy có đúng không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 4253/LĐTBXH-BHXH ngày 4/10/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động, chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động nói chung được thực hiện theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ, người lao động làm việc ở thời điểm nào thì áp dụng theo quy định của pháp luật về BHXH ở thời điểm đó.

Theo quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995, Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ thì chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Từ năm 2008 trở đi, nếu có nhu cầu thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể tham gia BHXH tự nguyện. Bà có thể tham khảo các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Đối với trường hợp của bà Huyền, căn cứ theo các quy định trên, bà không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nếu bà có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện, bà có thể đăng ký tham gia trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công của ngành BHXH (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn), hoặc liên hệ với các điểm thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi làm việc, đặt trụ sở.

0/5 (0 Reviews)