spot_img

​CÔNG TY ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG CHẬM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BAO LÂU?

Must read

Định kỳ trả lương do người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận trong hợp đồng lao động, có thể theo ngày, tuần, tháng. Người sử dụng lao động buộc phải thực hiện đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế có nhiều người sử dụng lao động vì lý do tài chính nên trả lương chậm, vậy người sử dụng được trả chậm trong thời gian bao lâu thì được xem là không vi phạm pháp luật?
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 94 Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.
Tuy nhiên, Khoản 4 Điều 97 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.
Như vậy, về nguyên thắc thì người sử dụng lao động phải trả lương đúng hạn cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc đã được ghi trong quy chế trả lương, quy chế tiền lương của người sử dụng lao động. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article