Trong cuộc sống hàng ngày không ít trường hợp nam, nữ sống chung và có con chung với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Thông thường trong trường hợp này con do người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc con chung. Tuy nhiên thực tế có không ít trường hợp người cha phủi bỏ trách nhiệm, không chăm sóc, hỗ trợ kinh tế để nuôi con. Vậy trong trường hợp này, người mẹ có thể đòi quyền cấp dưỡng cho con hay không?. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin nêu ý kiến pháp lý về vấn đề trên như sau:

Theo khoản 1, Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết. Do đó, nếu trường hợp người cha không chịu thừa nhận mình là cha đứa trẻ và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì người mẹ có thể khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận cha cho con theo quy định tại khoản 2, Điều 101 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

          Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết: căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 39 Luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ thì tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện yêu cầu công nhận cha cho con là Tòa án cấp huyện nơi cư trú, làm việc của người cha.

Về thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để khởi kiện:

Tuy nhiên, mặc dù luật đã quy định người mẹ có quyền yêu cầu tòa xác định cha cho con, nhưng khi có tranh chấp thì việc cung cấp chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con vô cùng khó khăn trong trường hợp người cha từ chối việc thực hiện giám định AND.

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng con chung là quyền đồng thời là nghĩa vụ của bậc cha mẹ, do đó cần có sự tự giác và trách nhiệm của các bậc sinh thành, tránh việc để xảy ra tranh chấp sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ con trong quá trình trưởng thành.

0/5 (0 Reviews)