A. Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu): 01 Bản chính

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp: 01 Bản chính

3. Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có): 01 Bản sao

4. Tờ khai lệ phí trước bạ: 01 Bản chính

5. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có): 01 Bản chính

6. Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo quy định của pháp luật về thuế (bản chính, nếu có): 01 Bản chính

7.Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai: 01 Bản chính
8. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (,nếu có): 01 Bản sao
B. Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận (huyện)
C.Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định

0/5 (0 Reviews)