Một tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu thông qua việc tạo lập nên tài sản do hoặc do mua bán, chuyển nhượng, được thừa kế…nhưng trong cuộc sống có trường hợp vô tình nhặt được tài sản của chủ sở hữu đánh rơi, bỏ quên thì người nhặt được có quyền sở hữu đối với tài sản đó không. Là tình huống thường gặp xảy ra trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng biết cách xử lý, tránh trường hợp phải chịu trách nhiệm pháp lý do không hiểu quy định của pháp luật. Vì vậy chúng tôi thông tin đến Quý khách hàng quy định của pháp luật về trường hợp này như sau:

Tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người khác, không phải tài sản vô chủ. Do đó, tại Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

–  Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

– Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người nhặt được tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có thể trở thành chủ sở hữu tài sản nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên về giá trị tài sản, trừ tài sản là di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa.

0/5 (0 Reviews)