Quy định về thừa kế của pháp luật Việt Nam thì quyền thừa kế là quyền về tài sản của cá nhân được pháp luật công nhận, bảo vệ. Mọi cá nhân có quyền thừa kế di sản cho dù có hay không có quốc tịch Việt Nam. Do đó, nếu người chết để lại di chúc hợp pháp thì cá nhân đang ở nước ngoài vẫn được công nhận là đồng thừa kế và được nhận phần di sản của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, tài sản thừa kế là nhà đất thì cần căn cứ quy định cụ thể theo luật sở hữu đất đai của người Việt Nam ở nước ngoài.

I.Quy định tại Điều 126 Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a) Người có quốc tịch Việt Nam;

b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.”

Nếu người đang định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điều 126 như trên thì cá nhân này sẽ được công nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

II. Còn nếu người được nhận thừa kế không phải là đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì việc chia thừa kế và sở hữu nhà ở trong trường hợp này theo quy định tại khoản 4, điều 186 Luật đất đai 2013:

“ Trường hợp trong số những người nhận thừa kế có người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam còn những người khác thuộc diện được nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa phân chia thừa kế quyền sử dụng đất cho từng người nhận thừa kế thì những người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào sổ địa chính”.

Hy vọng nội dung trên đây giúp bạn để làm rõ được câu hỏi người Việt Nam có được hưởng thừa kế hay không.  Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ cho trường hợp thừa kế có yếu tố nước ngoài cụ thể của bạn:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANG
47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, VN

Trưởng văn phòng: Luật sư Lê Hoài Giang

Luật sư tư vấn Phone/Viber/Zalo: 0903.392.117- 0902.268.667- 0901.85 96 83

Web: www.legianglaw.vn
Email: lsgiangle@gmail.com

0/5 (0 Reviews)