Bài viết

Có nhiều cách để một người để lại tài sản cho những người thân, trong đó phổ biến nhất vẫn là cách lập di chúc. Việc lập di chúc được quy định cụ thể trong bộ luật dân sự 2015. Bài viết sau đây sẽ trình bày rõ hơn về quy định của pháp luật trong vấn đề này:

 Theo quy định, một di chúc được xem là có giá trị pháp lý khi di chúc đó đáp ứng các điều kiện cần thiết sau đây:

  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, ép buộc, cưỡng ép.
  • Nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của luật.
  • Nếu người thụ hưởng là người đủ 15 tuổi  nhưng chưa đủ 18 tuổi thì phải có người giám hộ
  • Ngoài ra, các loại di chúc sau đây bắt buộc phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực mới được coi là hợp pháp:
  • Nếu trong số người thụ hưởng có trẻ em dưới 16 tuổi, thì phải chỉ được người giám hộ;


Nội dung của di chúc sẽ có các thông tin cần thiết sau đây:

  • Ngày tháng năm lập di chúc
  • Thông tin chi tiết về người để lại di chúc và người được thừa hưởng di sản (họ tên, năm sinh, nơi cư trú, CMND/Hộ chiếu…)
  • Nêu rõ về tài sản để lại di chúc và nơi có di sản.
  • Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu
  • Người lập di chúc ký tên và điểm chỉ, ghi rõ ngày tháng lập.

Hình thức của di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản không có người làm chứng hoặc có người làm chứng, có công chứng hoặc chứng thực. Nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi người lập di chúc chết. Việc xác định một người là đã chết dựa theo giấy chứng tử hoặc quyết định của tòa án.

Đừng ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ cho trường hợp cụ thể của  bạn:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANG
47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, VN

Trưởng văn phòng: Luật sư Lê Hoài Giang

Luật sư tư vấn Phone/Viber/Zalo: 0903.392.117- 0902.268.667- 0901.85 96 83

Web: www.legianglaw.vn
Email: lsgiangle@gmail.com