THÔNG TIN VỀ LUẬT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN, THỪA KẾ, CHUYỂN TIỀN HỢP PHÁP CHO VIỆT KIỀU

27/09/2019/by legianglaw

THỪA KẾ THẾ VỊ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

25/11/2019/by legianglaw

TRƯỜNG HỢP NÀO DI CHÚC MIỆNG MẶC NHIÊN ĐƯỢC HUỶ BỎ?

21/11/2019/by legianglaw

HÀNG THỪA KẾ THỨ 2 GỒM NHỮNG AI VÀ KHI NÀO THÌ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ?

12/01/2021/by legianglaw

LY THÂN THÌ CÓ ĐƯỢC CHIA DI SẢN THỪA KẾ KHI CHỒNG CHẾT KHÔNG?

29/03/2021/by legianglaw

TƯ VẤN HOÀN CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

25/09/2019/by legianglaw

THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ PHẢI NỘP THUẾ KHÔNG?

15/03/2021/by legianglaw

DI CHÚC LÀ GÌ? AI CÓ QUYỀN LẬP DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT?

10/01/2020/by legianglaw

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

01/06/2020/by legianglaw

KHÔI PHỤC QUYỀN LỢI CỦA MỘT NGƯỜI BỊ TÒA ÁN TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT.

17/03/2021/by legianglaw

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

03/12/2019/by legianglaw

NGƯỜI LẬP DI CHÚC CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

25/01/2021/by legianglaw

TƯ VẤN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

25/09/2019/by legianglaw

NHẬN THỪA KẾ CÓ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HAY KHÔNG?

02/10/2019/by legianglaw

CON RIÊNG CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ CỦA CHA DƯỢNG HOẶC MẸ KẾ KHÔNG?

03/10/2019/by legianglaw

TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ LÀ GÌ? NGƯỜI BỊ TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN?

11/12/2019/by legianglaw

BAO NHIÊU TUỔI THÌ ĐƯỢC LẬP DI CHÚC?

18/02/2020/by legianglaw

TẶNG CHO TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

26/04/2021/by legianglaw

CÁC HÌNH THỨC NÀO THÌ ĐƯỢC ĐỊNH CƯ NAUY?

06/02/2020/by legianglaw

DỊCH VỤ LÀM SỔ HỒNG- HỢP THỨC HOÁ NHÀ ĐẤT KHÓ.

03/10/2019/by legianglaw

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG VỀ VIỆT NAM CÓ THỂ NHẬN THỪA KẾ, CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO NHÀ ĐẤT KHÔNG?

17/06/2020/by legianglaw

CÓ ĐƯỢC TỪ CHỐI DI SẢN THEO DI CHÚC VÌ KHÔNG MUỐN TRẢ NỢ THAY KHÔNG?

31/12/2020/by legianglaw

CÓ BẮT BUỘC PHẢI KHÁM SỨC KHOẺ KHI LẬP DI CHÚC HAY KHÔNG?

10/12/2019/by legianglaw

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÀNG THỪA KẾ

03/12/2019/by legianglaw

CÁCH XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

25/11/2019/by legianglaw

Các trường hợp hồ sơ định cư Nauy khó mà Văn phòng luật Lê Giang đã hỗ trợ thành công cho khách hàng: (còn tiếp)

25/09/2019/by legianglaw

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH

19/11/2019/by legianglaw

HỎI ĐÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

25/09/2019/by legianglaw

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG KHÔNG?

19/11/2019/by legianglaw

VỢ YÊU CẦU LY HÔN KHI ĐANG CÓ THAI- XÁC ĐỊNH CHA MẸ CỦA ĐỨA BÉ NHƯ THẾ NÀO?

30/10/2019/by legianglaw

LƯU Ý KHI CHIA TÀI SẢN SAU LY HÔN

10/11/2021/by legianglaw

TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN KHI NGƯỜI NHẬN DI SẢN Ở NƯỚC NGOÀI.

25/09/2019/by legianglaw

ĐIỀU KIỆN TUYÊN BỐ 1 NGƯỜI MẤT TÍCH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

09/12/2019/by legianglaw

THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI- TRƯỜNG HỢP KHI NGƯỜI NHẬN THỪA KẾ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆT NAM ĐỀ LÀM THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN.

25/09/2019/by legianglaw

VỢ CHỒNG ĐÃ LY HÔN QUAY VỀ SỐNG CHUNG CÓ CẦN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LẠI KHÔNG?

31/10/2019/by legianglaw

QUYỀN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG!

23/03/2021/by legianglaw

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRƯỚC THỜI HẠN

05/11/2021/by legianglaw

KHI NÀO CHÁU ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TỪ ÔNG BÀ?

25/12/2020/by legianglaw

KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG?

20/04/2021/by legianglaw

VỀ CHÚNG TÔI

08/03/2021/by legianglaw

ĐƯỢC NHẬN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CHA MẸ CÓ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG?

08/01/2021/by legianglaw

TRƯỜNG HỢP CON NUÔI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ.

25/11/2019/by legianglaw

HỎI ĐÁP VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI

25/09/2019/by legianglaw

DI CHÚC BỊ THẤT LẠC THÌ CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ NHƯ THẾ NÀO?

20/12/2019/by legianglaw

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TẶNG CHO TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN.

30/10/2019/by legianglaw

ỦY QUYỀN TỪ NƯỚC NGOÀI – NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG

15/03/2021/by legianglaw

QUỐC TỊCH NAUY BẢO LÃNH CHO NGƯỜI THÂN

25/09/2019/by legianglaw

QUYỀN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ DI CHÚC.

22/11/2019/by legianglaw

SỐ TIỀN CÓ ĐƯỢC DO NHẬN THỪA KẾ TẠI VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI HAY KHÔNG?

30/10/2019/by legianglaw

Các trường hợp hồ sơ định cư Nauy khó mà Văn phòng luật Lê Giang đã hỗ trợ thành công cho khách hàng: (còn tiếp)

27/09/2019/by legianglaw

LẬP DI CHÚC CÓ CẦN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC KHÔNG?

17/12/2019/by legianglaw

CHO THUÊ NHÀ CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ HAY KHÔNG?

05/11/2021/by legianglaw

THỦ TỤC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC THAY MÌNH NHẬN DI SẢN THỪA KẾ- KHI NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN DI SẢN ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG THỂ VỀ NƯỚC.

04/10/2019/by legianglaw

XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM MỞ THỪA KẾ NHƯ THẾ NÀO?

12/04/2021/by legianglaw

TRƯỜNG HỢP NÀO VỢ CŨ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ TỪ CHỒNG?

05/01/2021/by legianglaw

ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT THEO LUẬT ĐỊNH

27/11/2019/by legianglaw

LẬP DI CHÚC BẰNG VĂN BẢN- NHỮNG VẤN ĐỀ LƯU Ý QUAN TRỌNG

26/04/2021/by legianglaw

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ VIỆC LẬP DI CHÚC HỢP PHÁP.

07/10/2019/by legianglaw

THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT

09/10/2019/by legianglaw

CON TRONG BỤNG MẸ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ CỦA CHA KHÔNG?

18/12/2020/by legianglaw

THẾ NÀO LÀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT VÀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC ?

09/06/2020/by legianglaw

ĐỊNH CƯ NAUY- BẢO LÃNH NGƯỜI THÂN- ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

08/10/2019/by legianglaw

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC SA THẢI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI (có hiệu lực từ 01/01/2021)

26/03/2021/by legianglaw

QUY ĐỊNH PHÁT LUẬT VỀ QUYỀN THỪA KẾ SỔ TIẾT KIỆM GỬI NGÂN HÀNG.

12/02/2020/by legianglaw