spot_img

THỦ TỤC CHUYỂN HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HÀNG NĂM SANG TRẢ MỘT LẦN

Must read

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

HỒ SƠ ĐẤT ĐAI

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK): 01 Bản chính

Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp: 01 Bản chính

Hợp đồng thuê đất đã lập: 01 Bản chính

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về chuyển hình thức thuê đất; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; chứng từ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có): 01 Bản sao

HỒ SƠ THUẾ

Tờ khai lệ phí trước bạ: 01 Bản chính

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 01 Bản chính

Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có): 01 Bản chính

Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất: 01 Bản chính

Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có):01 Bản sao

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có): 01 Bản sao

Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật hoặc Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật hoặc bản sao Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản (nếu có): 01 Bản sao

Hóa đơn giá trị gia tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản: 01Bản sao

2. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ
• Nơi tiếp nhận, trả kết quả và thời gian giải quyết:
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Thời gian xử lý
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 24 quận (huyện)
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
• Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:
STT
Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

Quận
Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1
Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất
đồng /lần
15.000
7.500
2
Đăng ký thay đổi có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác…)
đồng /lần
50.000
50.000
3
Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất thì áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận
đồng /lần
50.000
50.000
Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article