Hiện nay, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nhà trên cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2022, Bộ LĐ-TB&XH có công văn số 1399 gửi đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp […]

Ủy thác nhập khẩu được hiểu là việc một tổ chức hoặc cá nhân thuê (ngoài) (outsoursing) một đơn vị kinh doanh có chức năng để thực hiện dịch vụ nhập khẩu hàng hóa, người mua hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ […]

Theo Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Do đó, với trường hợp làm ca đêm, phía công ty cũng phải trả đủ tiền lương cho người đó theo đúng quyền lợi đáng được hưởng. Trường hợp […]

1. Quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động Theo Điều 48 và Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động như sau: * Trợ cấp một lần: – Người lao động bị suy giảm khả năng lao động […]

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN thì các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động thuộc khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây: – Trợ cấp, phụ […]

0/5 (0 Reviews)