spot_img
- Advertisement -spot_img

TAG

quy định có hiệu lực tháng 4/2023

Từ tháng 4/2023, một số chính sách mới về hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định...

Quy định mới về vị trí việc làm, định mức, cơ cấu nhân sự Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xãĐỌC NGAY Hướng...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)