spot_img

CHUNG TIỀN MUA NHÀ NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ ĐƯỢC ĐỨNG TÊN ĐỒNG SỞ HỮU KHÔNG?

Must read

Thực tế có nhiều đôi nam, nữ sống chung với nhau, cùng nhau góp tiền để mua nhà, đất nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vậy trong trường hợp này khi mua nhà, đất có được đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận không?, Trước tiên hãy tìm hiểu giấy chứng nhận được pháp luật quy định như thế nào?
1. Vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?
Căn cứ Điều 97 Luật đất đai 2013 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật đất đai 2013.
2. Chưa đăng ký kết hôn có được đứng tên đồng sở hữu trên sổ đỏ không?
Căn cứ khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có nhiều người chung quyền như sau:
Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận;
Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.
Như vậy, dù chưa đăng ký kết hôn thì người dân khi có chung quyền sử dụng đất, sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất vẫn có thể đứng tên đồng sở hữu trên sổ đỏ.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article