spot_img

GIẤY TỜ CHỨNG MINH TRÌNH ĐỘ TIẾNG VIỆT ĐỂ NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Must read

 Giấy tờ gì chứng minh trình độ tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam

Người nước ngoài khi nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có giấy tờ gì để chứng minh trình độ tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam?

Trả lời có tính chất tham khảo:

theo quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP thì giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt của người xin nhập quốc tịch Việt Nam là bản sao văn bằng, chứng chỉ để chứng minh người đó đã học bằng tiếng Việt tại Việt Nam như bản sao bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng cử nhân hoặc bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (bao gồm bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hoặc trung cấp chuyên nghiệp); bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở của Việt Nam; bản sao chứng chỉ tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam không có giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt thì Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra, phỏng vấn về khả năng nghe, nói, đọc viết tiếng Việt của người đó bảo đảm đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này. Thành phần tham gia phỏng vấn có đại diện của Sở Tư pháp và Sở Giáo dục đào tạo. Kết quả kiểm tra, phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Những người trực tiếp kiểm tra, phỏng vấn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, phỏng vấn và ý kiến đề xuất của mình

Nguồn: cơ sở dữ liệu quốc gia về Vb pl

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article