Căn cứ vào Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau:
1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
2. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
3. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
4. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.
Sau khi nhận đơn khởi kiện thì nếu vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án thì Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được giấy báo của Tòa án thì người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí. Như vậy, Thẩm phán sẽ thụ lý vụ án dân sự khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

0/5 (0 Reviews)