Trong quá trình tư vấn về di chúc và thừa kế cho khách hàng ,Văn phòng luật sư Lê Giang- LEGIANGLAW thường được hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan như : Tôi có nguyện vọng để di chúc 1 phần tài sản làm nơi thờ cúng có được không? tôi có được chỉ định người được thừa kế trong di chúc?, tôi có được phân chia phần tài sản cho từng người hay không?Di chúc có thể được bổ sung hay sửa đổi không?… Nội dung bài viết sau đây sẽ tổng hợp lại các quyền của người lập di chúc để trả lời các câu hỏi trên theo những quy định của pháp luật hiện hành.

1/Chỉ định người thừa kế và có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

 • Người để lại di chúc có quyền chỉ định người thừa kế ý chí nguyện vọng cá nhân của mình mà không phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể khác ( cá nhân, tổ chức, pháp nhân).
 • Người để lại di sản thừa kế có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế nhưng trừ các trường hợp  được hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con chưa thành niên mà không có khả năng lao động sẽ được hưởng số di sản thừa kế bằng hai phần ba suất di sản của người thừa kế theo pháp luật.

2/ Có quyền phân chia khối di sản cho từng người thừa kế

 • Người để lại di sản thừa kế có quyền phân chia cụ thể cho người thừa kế nào hưởng phần di sản là bao nhiêu hoặc hưởng di sản là hiện vật gì đối với di sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của mình.

3/ Có quyền dành một phần di sản vào việc thờ cúng, di tặng.

 • Người để lại di sản có quyền dùng một phần di sản của mình vào việc thờ cúng và chỉ định một người trong di chúc thực hiện việc quản lý tài sản đó. Tuy nhiên, trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.
 • Di tặng là việc người để lại di sản dành một phần trong số di sản thừa kế để tặng cho người khác và điều này được thể hiện rõ trong di chúc.

4/ Giao nghĩa vụ cho người thừa kế

 • Nếu người để lại di sản chưa thực hiện một số công việc liên quan đến lợi ích vật chất của người khác trước khi qua đời thì người nhận thừa kế phải thực hiện thay như việc trả nợ hoặc bồi thường thiệt hại,… Người thừa kế không có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ mà người để lại di sản thừa kế để lại mà chỉ thực hiện phần nghĩa vụ trong phạm vi di sản được hưởng của mình trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Tuy nhiên người thừa kế không phải thực hiện các nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của người để lại di sản.

5/ Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

 • Để đảm bảo nguyện vọng của mình không bị người khác xâm phạm hoặc tránh việc di chúc bị thất lạc, hư hỏng, người để lại di sản được quyền chỉ định giao nhiệm vụ cụ thể về người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

6/ Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

 • Người để lại di sản có quyền tự mình sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc theo ý chí cá nhân của mình. 
 • Sửa đổi di chúc là người để lại di sản bằng ý chí của mình phủ nhận một phần của di chúc và thay thế những nội dung mới, theo đó phần mới sửa đổi sẽ là phần có hiệu lực thay thế phần bị sửa đổi.
 • Bổ sung di chúc là việc mà người để lại di sản bổ sung những điều chưa có của di chúc hoặc làm rõ hơn, chi tiết hơn những điều đã được quy định trong di chúc. Theo đó, cả phần nội dung hiện tại và phần nội dung mới được bổ sung cùng có hiệu lực.
 • Thay thế di chúc là việc người để lại di sản thừa kế hủy bỏ toàn bộ bản di chúc cũ và thay vào đó là một di chúc mới.
 • Hủy bỏ di chúc là việc người để lại di sản thừa kế hủy bỏ toàn bộ bản di chúc cũ nhưng không lập ra bản di chúc mới thay thế.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANGLEGIANGLAW hơn 13 năm kinh nghiệmchuyên xử lý những hồ sơ di chúc, tranh chấp thừa kế , khai di sản thừa kế KHÓ và thừa kế liên quan đến người Viêt Nam ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI.

Bạn còn nhiều các vấn đề cần tư vấn liên quan đến thủ tục lập di chúc này? Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ, hướng dẫn các bạn từng bước thủ tục cho đến khi có hoàn tất các thủ tục cần thiết:

– Tư vấn về thủ tục lập di chúc;

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người lập di chúc;

– Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế di chúc;

– Tư vấn thủ tục công chứng, chứng thực, gửi giữ di chúc ;

– Tư vấn thủ tục công bố di chúc;

 – Tư vấn giải thích nội dung di chúc.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANG

Trụ sở: 47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt nam.

Trưởng văn phòng: Luật sư Lê Hoài Giang

Luật sư tư vấn (Telephone, zalo, viber) : 0903.392.117-0902.268.667-
0901.85.96.83.

Website: legianglaw.vn
Email: giang.lehoai@legianglaw.vn

0/5 (0 Reviews)