spot_img

NHIỀU NGƯỜI CÙNG NHẬN NUÔI MỘT NGƯỜI THÌ AI SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN NHẬN NUÔI?

Must read

Căn cứ quy định tại Điều 5 Luật nuôi con nuôi 2010 thì thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế được thực hiện quy định sau đây:
– Cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
– Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước;
– Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam;
– Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
– Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài.
Trường hợp có nhiều người cùng hàng ưu tiên xin nhận một người làm con nuôi thì xem xét, giải quyết cho người có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con nuôi tốt nhất.
Như vậy: Trường hợp nhiều người cùng xin nhận con nuôi ở UBND xã thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra như sau:
(1) Nếu có nhiều người cùng xin nhận con nuôi nhưng không cùng hàng ưu tiên xin nhận một người làm con nuôi thì người nào ở thứ tự ưu tiên cao hơn thì người đó được ưu tiên nhận nuôi con nuôi.
(2) Nếu có nhiều người cùng xin nhận con nuôi cùng hàng ưu tiên xin nhận một người làm con nuôi thì xem xét, giải quyết cho người có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con nuôi tốt nhất.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article