Câu hỏi tình huống: cây xanh nhà hàng xóm đổ ngang sang nhà tôi, kéo theo dây cáp truyền hình, cáp Internet gần như sắp đổ.Tôi yêu cầu nhiều lần nhưng không thay đổi, vậy xử lý cách nào để đúng luật.
Trả lời:
Theo Khoản 1, điều 177, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa chữa hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ.

Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu.

Và Khoản 1, điều 164 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản:

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những biện pháp không trái với quy định của pháp luật.

Điều 362 Bộ luật Dân sự quy định: Bên có quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để thiệt hại không xảy ra hoặc hạn chế thiệt hại cho mình.

Người dân thể liên hệ trực tiếp với chủ tịch UBND xã phường để yêu cầu cho chặt cây trong những tình huống trên.

Trường hợp cấp thiết, để ngăn chặn không xảy ra thiệt hại cho mình hoặc hạn chế thiệt hại thì chủ nhà kế bên có thể tự chặt.

Ngoài ra, nên thực hiện thông báo đến đơn vị cung cấp truyền hình cáp, cung cấp Internet để họ thực hiện bảo vệ tài sản của họ (cáp)

Về chi phí chặt cây do chủ sở hữu cây cối chịu.

Nếu họ không tự nguyện thỏa thuận để trả thì có quyền khởi kiện tại tòa án cấp huyện nơi nhà hàng xóm tọa lạc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

0/5 (0 Reviews)