spot_img
- Advertisement -spot_img

TAG

#chongnguoithihanhcongvu

Bỏ chạy khi có hiệu lệnh dừng xe có phải là chống người thi hành công vụ hay không?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP phần giải thích từ ngữ như sau: Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này những từ...

Latest news

- Advertisement -spot_img
0/5 (0 Reviews)