A. Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định Người được thừa kế theo pháp luật bao gồm:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Theo liệt kê trên thì con dâu không phải là người thừa kế theo pháp luật .
B.Mặc dù không thuộc hàng thừa kế nào của cha mẹ chồng như nêu trên nhưng con dâu vẫn có thể được hưởng di sản thừa kế trong 02 trường hợp sau đây:

– Trường hợp 1: Bố mẹ chồng chết có để lại di chúc cho con dâu
Cha mẹ chồng có quyền định đoạt tài sản của minh bằng di chúc cho bất kỳ ai, đây là quyền của chủ sở hữu tài sản mà pháp luật bảo vệ.

– Trường hợp 2: Con dâu được hưởng thừa kế từ chồng

Trong trường hợp con trai của người để lại di sản thừa kế chết sau khi cha mẹ chết, mà người chết không để lại di chúc thì người con trai sẽ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật. Rồi sau đó người chồng cũng chết và cũng không có di chúc thì phần di sản thừa kế mà người này được hưởng từ cha mẹ sẽ chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của người này gồm: vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con đẻ.
C. Thừa kế theo pháp luật quy định tại điều Điều 650 BLDS 2015 như sau:

+ Không có di chúc;

+ Di chúc không hợp pháp;

+ Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

+ Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

– Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

+ Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

+ Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

+ Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

0/5 (0 Reviews)