spot_img

ĐÃ ĐƯỢC CHIA NHÀ ĐẤT, VẬY CHA MẸ CHẾT CÓ QUYỀN CHIA THỪA KẾ KHÔNG

Must read

Khi cha mẹ khi còn sống có phân chia và tặng cho nhà đất cho con và sau khi mất vẫn còn tài sản khác, vậy những người con đã được chia, có tiếp tục được hưởng thừa kế nữa hay không? Cùng tìm hiểu quy định của Bộ luật dân sự 2015 sau đây:
Theo quy định thì thừa kế sẽ có hai trường hợp là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.
1. Trường hợp cha mẹ có để lại di chúc:
Cha mẹ đã định đoạt tài sản cho từng người trong di chúc thì người được hưởng thừa kế sẽ theo nội dung di chúc để phân chia và nhận (trường hợp di chúc hợp pháp). Nếu trong di chúc bố mẹ có chia tài sản cho người con đã được chia tài sản trước đó thì người này vẫn có quyền nhận thừa kế.

2. Trường hợp cha mẹ không để lại di chúc, di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật.

Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Như vậy, những người con đã được chia tài sản vẫn được hưởng di sản thừa kế giống như những người thuộc hàng thừa kế khác, trừ khi họ bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng, ngược đãi, hành hạ bố, mẹ hoặc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với bố, mẹ thì sẽ không được hưởng di sản theo Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.

Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article