spot_img

LAO ĐỘNG NỮ ĐI LÀM KHI CHƯA HẾT THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG?

Must read

Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 06 tháng. Tuy nhiên, có một số trường hợp muốn đi làm sớm khi chưa hết thời hạn nghỉ thai sản. Vậy lao động nữ có quyền đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản không? Trong thời gian đi làm sớm có phải đóng BHXH không?. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về vấn đề trên như sau:
1. Điều kiện lao động nữ đi làm sớm sau sinh
Tại Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để có thể đi làm trước khi chưa hết thời hạn nghỉ sinh con thì người lao động phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;
– Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.
Đồng thời tại Điều 139 Bộ luật Lao động 2019, trước khi hết thời gian nghỉ thai sản thì lao động nữ có thể trở lại làm việc khi:
– Đã nghỉ ít nhất được 04 tháng;
– Người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý
– Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.
Như vậy, lao động nữ để được đi làm sớm sau sinh ngoài thời gian nghỉ ít nhất 04 tháng, còn phải được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.
Có đóng BHXH trong thời gian đi làm sớm sau sinh?
Khi đi làm sớm sau sinh thì ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, tại điểm c Khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: “Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.
Như vậy, theo quy định trên nếu lao động đi làm sớm khi chưa hết thời thời hạn nghỉ thai sản, thì khoảng thời gian từ lúc đi làm lại sớm đến khi hết thời hạn nghỉ thai sản người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article