spot_img

MẪU VĂN BẢN GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Must read

Theo quy định tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP, nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2023 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.
Mẫu văn bản tham khảo sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

□ Lần đầu □ Thay thế

Kính gửi: Cơ quan thuế………………….

[01] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………..

[04] Số điện thoại: ………………………………………………………

[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………..

[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:

□ a) Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, tổ chức

□ b) Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức

□ c) Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ d) Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)

– Khu đất 1 theo Quyết định/Hợp đồng số…., ngày…/…/….:…..

Khu đất 2 theo Quyết định/Hợp đồng số…., ngày…/…/….:…..
….

[08] Trường hợp được gia hạn:…………………………………………

I. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ

□ 1. Doanh nghiệp nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động
Số lao động
Doanh thu (VNĐ)
Nguồn vốn (VNĐ)

□ 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động
Số lao động
Doanh thu (VNĐ)
Nguồn vốn (VNĐ)

Nguồn:chinhphuvn

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article