Thông thường,  khi ly hôn, cha và mẹ đều có sự tự thoả thuận về mức cấp dưỡng để chăm sóc và nuôi dưỡng con và cố gắng bù đắp cho sự thiệt thòi khi con phải sống xa cha hoặc mẹ, nhưng cũng rất nhiều trường hợp bất đồng quan điểm về tất cả vấn đề, ngay cả số tiền cấp dưỡng cũng là một sự tranh cãi quyết liệt vì nhiều lý do khác nhau và có một số trường hợp thì một bên lại không yêu cầu hoặc không cần sự cấp dưỡng. Quy định của pháp luật về vấn đề này rất chi tiết và rõ ràng, cùng với quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, tất cả vì quyền lợi của trẻ em.

1. Các quy định của luật hôn nhân gia đình năm 2014 có liên quan:

Căn cứ điều 58 quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 58. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn được áp dụng theo quy định tại các điều 81, 82, 83 và 84 của Luật này.”

Căn cứ Điều 82 quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

– Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

– Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

– Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

2. Căn cứ Mục 11, Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP quy định về việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn như sau:

– Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

– Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là quyền lợi của con để họ biết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.

3. Mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn được xác định như thế nào?

Căn cứ Điều 116 quy định về mức cấp dưỡng như sau:

“Điều 116. Mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Và theo Điều 117 thì quy định về phương thức cấp dưỡng như sau:

“Điều 117. Phương thức cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

4. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Luật hôn nhân gia đình có quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, tại điều 84, như sau:

– Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5, Điều 84 luật HNGD năm 2014 thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

– Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

+ Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

+ Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

– Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

– Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

– Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

+ Người thân thích;

+ Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

+ Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

+ Hội liên hiệp phụ nữ.

Theo đó, quyền cấp dưỡng được thay đổi khi đáp ứng một trong các điều kiện trên.  

Kinh nghiệm thực tế khi tư vấn và giải quyết án ly hôn, hai vợ chồng nên thỏa thuận với nhau về mức cấp dưỡng nuôi con sao phù hợp với khả năng của từng người và đủ để chăm sóc nuôi dưỡng con tốt nhất và yêu cầu Tòa công nhận sự thỏa thuận này. Việc một bên muốn giành lại quyền nuôi con trực tiếp, thì cũng nên thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, sao cho phù hợp với lợi ích của con hoặc phải chứng minh một bên có đủ điều kiện và khả năng nuôi dưỡng con tốt hơn, có lợi cho cả hai bên và đặc biệt con trẻ.

0/5 (0 Reviews)