spot_img

NHỮNG NGƯỜI CƯ TRÚ CÙNG ĐỊA CHỈ (TRƯỚC ĐÂY LÀ TRONG CÙNG HỘ KHẨU) CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ CỦA NHAU HAY KHÔNG?

Must read

1. Khi nào thì di sản thừa kế được chia theo pháp luật?
Tại khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định những trường hợp di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật như sau:
“1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Như vậy, nếu một người chết không không để lại di chúc thì phần di sản của người chết để lại sẽ được chia theo pháp luật.
2. Những người có nơi cư trú cùng địa chỉ (trước đây là có tên trong cùng một sổ hộ khẩu) có được hưởng di sản thừa kế của nhau hay không?
Căn cứ Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về những người thừa kế theo pháp luật:
“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Như vậy, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng chứ không theo nơi cư trú (hộ khẩu). Do đó, cho dù cư trú cùng một địa chỉ nhưng nếu giữa người để lại di sản và cư trú cùng không có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng thì sẽ không được thừa kế di sản của nhau, trừ trường hợp người để lại di sản lập di chúc chỉ định trực tiếp người cư trú cùng địa chỉ là người nhận di sản.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article