Theo Điều 63 Luật Hôn nhân  Gia đình 2014 quy định về quyền lưu  sau khi ly hôn, nhằm đảm bảoquyền lợi hợp pháp của vợ hoặc chồng sau khi ly hôn khó khăn về chỗ   tạo điều kiện cho họ  thời giantìm chỗ  khác. Cụ thể như sau:

Điều 63. Quyền lưu  của vợ hoặc chồng khi lyhôn

Nhà  thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vàosử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng củangười đótrường hợp vợ hoặc chồng  khó khăn vềchỗ  thì được quyền lưu  trong thời hạn 06 thángkể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trườnghợp các bên  thỏa thuận khác.”

Theo quy định trên, địa điểm lưu   nhà  thuộcsở hữu của một bên vợ hoặc chồng. Thông thường thờihạn lưu   06 tháng, nhưng hai bên  thỏa thuậnkhác về thời gian lưu 

Thời gian lưu  cũng cần được Tòa án ghi nhậntrong bản án để tránh trường hợp lưu  quá ngắn hoặcquá dài ảnh hưởng đến quyền lợi của vợ hoặc chồng

Chẳng hạn như theo bản án, Tòa giao toàn bộ cănnhà cho vợ  người vợ  trách nhiệm thanh toán chochồng giá trị còn lại của căn nhà.  trong trường hợpnày Tòa án sẽ quyết định cho người chồng được lưu tại căn nhà này đến khi người vợ thanh toán hết giá trịcăn nhà cho chồng.

  Cụ thể như sau:
“Điều 63. Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn
Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”
Theo quy định trên, địa điểm lưu cư là nhà ở thuộc sở hữu của một bên vợ hoặc chồng. Thông thường thời hạn lưu cư là 06 tháng, nhưng hai bên có thỏa thuận khác về thời gian lưu cư.
Thời gian lưu cư cũng cần được Tòa án ghi nhận trong bản án để tránh trường hợp lưu cư quá ngắn hoặc quá dài ảnh hưởng đến quyền lợi của vợ hoặc chồng.
Chẳng hạn như theo bản án, Tòa giao toàn bộ căn nhà cho vợ và người vợ có trách nhiệm thanh toán cho chồng giá trị còn lại của căn nhà. Và trong trường hợp này Tòa án sẽ quyết định cho người chồng được lưu cư tại căn nhà này đến khi người vợ thanh toán hết giá trị căn nhà cho chồng.

0/5 (0 Reviews)