spot_img

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC NHẬP KHẨU

Must read

Ủy thác nhập khẩu được hiểu là việc một tổ chức hoặc cá nhân thuê (ngoài) (outsoursing) một đơn vị kinh doanh có chức năng để thực hiện dịch vụ nhập khẩu hàng hóa, người mua hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện.

Điều 50. Luật quản lý ngoại thương 2017. Quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

1. Thương nhân được ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc không phải là hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép, đáp ứng điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Trường hợp bên ủy thác không phải là thương nhân, trên cơ sở hợp đồng được ký kết theo quy định của pháp luật, bên ủy thác được ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Lưu ý khi thuê dịch vụ ủy thác nhập khẩu:

  • Phải kiểm tra trước về hàng hóa và nhà cung cấp Có thuộc dạng hàng cấm nhập khẩu hay không? Khi nhập khẩu vào cần những giấy tờ gì?
  • Hàng hóa có thuộc diện phải xin giấy phép không? Nếu có, yêu cầu công ty nhận ủy thác phải xin giấy phép này trước khi hàng về cảng
  • Yêu cầu bên nhận ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu, nộp thuế và phát hành biên lai thuế GTGT theo quy định hiện hành.
  • Kiểm tra năng lực, kinh nghiệm của công ty nhận nhập khẩu ủy thác.
  • Ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu
0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article