spot_img

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI KHÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ LỄ SẼ BỊ XỬ PHẠT

Must read

Căn cứ Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt hành chính đối với người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thì mức phạt như sau:
​1. Phạt 02 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau đây:
​- Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;
​- Không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
​2. Phạt 10 triệu đồng – 20 triệu đồng đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.
3. Phạt 20 triệu đồng – 25 triệu đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau đây:
– Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;
– Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019
​Phạt tiền đối với doanh nghiệp khi có một trong các hành vi: không đảm bảo cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc hoặc nghỉ chuyển ca theo quy định của pháp luật; huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:
​- Từ 5 triệu đồng – 10 triệu đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 NLĐ
– Từ 10 triệu đồng – 20 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 NLĐ
– Từ 20 triệu đồng – 40 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 NLĐ
​- Từ 40 triệu đồng – 60 triệu đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 NLĐ.
– Từ 60 triệu đồng – 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.
​Đối với người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt sẽ gấp 02 lần so với cá nhân.

Như vậy, nếu người lao động làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài có trụ hoặc chi nhánh tại Việt Nam thì sẽ được nghỉ lễ Giỗ tổ, 30/4, 1/5 theo quy định của Việt Nam, trường hợp vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article