Câu hỏi tư vấn:

Trường hợp NLĐ không làm việc do doanh nghiệp dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền các cấp vì dịch bệnh nên hoãn HĐLĐ, để duy trì BHYT cho NLĐ không bị gián đoạn thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh (do hoãn HĐLĐ không đóng BHXH) thì phải làm như thế nào. Trường hợp NLĐ đã bị gián đoạn thì có phục hồi riêng cho phần BHYT được không ?

Legianglaw tư vấn như sau:

Tại Điều 13 Luật BHYT, khoản 7 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014, về mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT thì “Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng”. Do đó, NLĐ hoãn HĐLĐ do dịch bệnh không thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Do đó, trường hợp ngưng đóng BHYT, giờ muốn phục hồi lại thì doanh nghiệp phải lập danh sách người lao động tham gia đóng BHYT và cấp lại thẻ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể cho trường hợp của bạn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANG

Trụ sở : 47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh ☎ 

Luật sư Lê Hoài Giang- Trưởng văn phòng: 0903 392 117 (Telephone, Zalo, Viber, …)

Email: giang.lehoai@legianglaw.vn

Web: www.legianglaw.vn  

Câu hỏi tư vấn: (tiếp theo của trường hợp 3):

Trường hợp sử dụng số lao động này  theo trường hợp cộng tác viên thì có phù hợp theo quy định hay không, nếu được thì doanh nghiệp phải làm như thế nào.

Legianglaw tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 32 BLLĐ 2019, thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động. Do đó, Doanh nghiệp chỉ có thể tuyển dụng và ký HĐLĐ theo hình thức này mà không được ký hợp đồng cộng tác viên.

Câu hỏi tư vấn: (tiếp theo của trường hợp 3):

 Trường hợp có biện pháp doanh nghiệp sử dụng số lao động này nhưng không ký HĐLĐ 12 tháng đầu tiên hợp pháp theo luật, thì việc đóng BHYT cho người lao động này sẽ thực hiện như thế nào ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT 2008, Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014, thì đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao độngthuộc đối tượng phải tham gia BHYT. Do đó, nếu doanh nghiệp ký HĐLĐ với thời hạn chưa đủ 03 tháng trở lên thì không thuộc đối tượngtham gia BHYT.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể cho trường hợp của bạn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANG

Trụ sở : 47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh ☎ 

Luật sư Lê Hoài Giang- Trưởng văn phòng: 0903 392 117 (Telephone, Zalo, Viber, …)

Email: giang.lehoai@legianglaw.vn

Web: www.legianglaw.vn  

Câu hỏi tư vấn:

3. Hiện doanh nghiệp đang có 2 công ty hoạt động độc lập với nhau, tạm gọi là Công Ty A và Công Ty B và NLĐ muốn nhận BHXH 1 lần đang làm việc cho Công Ty A. Nếu giải quyết như sau:

Cho NLĐ ở Công Ty A nghỉ việc để hưởng BHXH 1 lần.Cho số lao động này chuyển sang làm việc ở Công Ty B, nhưng 12 tháng đầu tiên không ký HĐLĐ (nhằm có đủ thời gian cho NLĐ hưởng BHXH 1 lần). Để hợp pháp việc không ký HĐLĐ 12 tháng đầu tiên này thì doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp gì cho phù hợp với luật quy định. Căn cứ vào LLĐ năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2020 doanh nghiệp không được sử dụng NLĐ theo hợp đồng thời vụ.

Legianglaw tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 20 BLLĐ 2019, thì chỉ có 02 loại HĐLĐ là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Do đó, nếu muốn NLĐ vẫn tiếp tục làm việc chỉ có giải pháp ký HĐLĐ có thời hạn dưới 1 tháng (như giải đáp tại trường hợp 1)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể cho trường hợp cùa bạn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANG

Trụ sở : 47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh ☎ 

Luật sư Lê Hoài Giang- Trưởng văn phòng: 0903 392 117 (Telephone, Zalo, Viber, …)

Email: giang.lehoai@legianglaw.vn

Web: www.legianglaw.vn  

Câu hỏi tư vấn:

 Nếu doanh nghiệp vẫn giải quyết cho NLĐ nghỉ việc để hưởng BHXH một lần, nhưng vẫn cho NLĐ làm việc mà không ký HĐLĐ, nếu trường hợp có nhân viên phát hiện và họ tố doanh nghiệp với các sở ban ngành thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào theo luật pháp hiện hành quy định ?

Văn phòng luật sư Lê Giang – Legianglaw xin trả lời như sau:

Tại Điều 8 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động quy định: Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể cho trường hợp cùa bạn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANG

Trụ sở : 47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh ☎ 

Luật sư Lê Hoài Giang- Trưởng văn phòng: 0903 392 117 (Telephone, Zalo, Viber, …)

Email: giang.lehoai@legianglaw.vn

Web: www.legianglaw.vn  

Câu hỏi tư vấn:

1. Căn cứ vào quy định pháp luật, để được nhận BHXH 1 lần thì NLĐ cần phải không ký HĐLĐ  trong 12 tháng tiếp theo với bất kỳ bên sử dụng lao động nào. Nhưng do có nhiều NLĐ làm việc tại doanh nghiệp tháng 07/2002 đến nay, gần đủ 20 năm chuẩn bị chuyển sang chế độ hưu trí, nhưng nay có nguyện vọng được nhận BHXH một lần, mà vẫn mong muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp. Vậy phải giải quyết thế nào để NLĐ được nhận tiền BHXH 1 lần mà không vi phạm pháp luật?

Văn phòng luật sư Lê Giang – Legianglaw xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 và Khoản 1 Điều 20 BLLĐ 2019, thì chỉ có 02 loại HĐLĐ là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do đó, nếu doanh nghiệp giải quyết cho NLĐ nghỉ việc để đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH một lần, nhưng vẫn muốn giữ NLĐ tiếp tục làm việc thì chỉ có thể ký HDLĐ với có thời hạn dưới 1 tháng (với loại HĐ này 02 bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nóivà không phải đóng BHXH), nhưng cũng không được ký quá 02 lần, sau đó muốn NLĐ làm việc tiếp phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn.

Tất cả các trường hợp còn lại người lao động làm việc có thời hạn từ đủ 01 đến 03 tháng đều phải tham gia đóng BHXH, không còn cách lựa chọn nào khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ luật sư Văn Phòng Luật Lê Giang. Nếu bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho trường hợp của bạn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ GIANG

Trụ sở : 47/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh ☎ 

Luật sư Lê Hoài Giang- Trưởng văn phòng: 0903 392 117 (Telephone, Zalo, Viber, …)

Email: giang.lehoai@legianglaw.vn

Web: www.legianglaw.vn